Schaktning

SchaktningSchaktning är erforderlig lossgöring samt bortlyftning eller förskjutning av jord eller berg.