Kvartersmark

KvartersmarkKvartersmark är mark som enligt en detaljplan inte skall vara allmän plats eller vattenområde.