Allmän plats

Allmän platsAllmän plats är en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt detaljplanen är avsett för ett gemensamt behov.