Entreprenadkontrakt

Entreprenadkontrakt – Ett entreprenadkontrakt är ett svtal mellan byggherren och en entreprenör om att utför en viss entreprenad.