Agenda 21

Agenda 21Agenda 21 är ett handlingsprogram som antogs vid FN:s Rio-konferens om hållbar utveckling 1992. Agenda 21 är en plan för hur världen skall kunna motverka miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati. Syftet med Agenda 21 är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *