Ordlista

A-kassa

A-kassa –  En a-kassa har som sin främsta uppgift att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning till personer som är arbetslösa. A-kassans verksamhet regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.