FörsäkringarFörsäkringar

Personförsäkringar

Personförsäkringar finns i flera olika former såsom exempelvis sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring och livförsäkring.

Personförsäkringar syftar till att bistå individen vid sjukdom, personskada, ålderdom samt efterlevande vid dödsfall. Ofta kompletterar man grundtryggheten man har i form av socialförsäkringssystemet med privata sjuk-, olycksfalls- samt pensionsförsäkringar.