Ordlista

Reklamation

ReklamationReklamation är ett meddelande varigenom den ena avtalsparten påpekar dröjsmål, fel eller brist i exempelvis en vara eller tjänst och förbehåller sig rätt att göra anspråk på grund av detta.