Försvårande omständigheter

Försvårande omständigheterFörsvårande omständigheter kan anses föreligga om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller utnyttjat någons skyddslöshet eller beroendeställning när han begick brottet. När motivet för brottet är att kränka brottsoffret på grund av ras, hudfärg, etniskt ursprung, sexuell läggning eller dylikt anses även det vara försvårande omständigheter.

Om försvårande omständigheter anses föreligga tar domstolen hänsyn till detta när den bestämmer straffet. 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *