Ordlista

Regressrätt

RegressrättRegressrätt är en rättighet för en person som blivit tvungen att betala för en annan persons räkning att av denne kräva det betalda beloppet.

Regressrätten gäller exempelvis när det finns flera borgensmän med solidariskt ansvar. Den borgensman som har tvingats betala skulden kan regressvis kräva ersättning av de övriga borgensmännen.