Bevisförvanskning

Bevisförvanskning – Brott som består i att en person förvanskar eller undanröjer bevis alternativt åberopar falskt bevis med uppsåt att få en oskyldig person dömd för brott.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *