Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall

Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fallLag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall: 1 § Den som på allmän plats deltar i en allmän sammankomst enligt ordningslagen (1993:1617), som utgör demonstration eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller
upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, får inte helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar
identifikation, om det vid sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. Detsamma gäller den som på allmän plats deltar i en folksamling, som inte utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, om folksamlingen genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en
omedelbar fara för denna.

Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *