Ordlista

Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. – I lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. finns bestämmelser om läkemedelsförmåner, prisreglering av varor som ingår i förmånen och andra därmed sammanhängande frågor.

Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.