Partnerskapsregistrering

Partnerskapsregistrering

Partnerskapsregistrering – Partnerskapsförrättningen sker på samma sätt som en borgerlig vigsel och utförs av en domare eller en annan registrerad vigsel- och partnerskapsförrättare som är utsedd av länsstyrelsen.
Den borgerliga vigseln sker oftast i tingshuset, men det är inget måste utan den kan ske varsomhelst efter överrenskommelse med förrättaren. Ceremonin måste bevittnas av två vittnen.

Efter registreringen kan man få en välsignelse av kyrkan. Med undantag för några formuleringar i inledningsorden följer gudstjänstordningen helt och hållet Svenska kyrkans ordning för vigsel.

Par som registrerar partnerskap har samma rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som de som ingått äktenskap. De ärver varandra och ska dela hemmet och sina ägodelar lika vid en separation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *