Ordlista

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och eleverLag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever är upphävd.