Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningarLag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar: ”1 § En kommun får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som har tagits emot i kommunen inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Kommunen bestämmer introduktionsersättningens storlek.”

Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *