Ordlista

Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden – Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden reglerar offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier.

Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden