Ordlista

Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. gäller avbetalningsköp som sluts mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet eller som annars faller utanför konsumentkreditlagen (1992:830).

Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.