Ordlista

Redovisningsmedel

RedovisningsmedelRedovisningsmedel är pengar som innehas för annans räkning och som skall hållas avskilda från den redovisningsskyldiges egna pengar. Detta för att säkerställa ägarens rätt att få ut dem om den redovisningsskyldige skulle bli insolvent eller gå i konkurs.