Ordlista

Lag (1980:578) om ordningsvakter

Lag (1980:578) om ordningsvakter – Lag (1980:578) om ordningsvakter: ”I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag får den som inte är anställd som polisman förordnas att som ordningsvakt medverka till att upprätthålla allmän ordning.”

Lag (1980:578) om ordningsvakter