Ordlista

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Lag (1993:584) om medicintekniska produkterLag (1993:584) om medicintekniska produkter innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter. För vissa sådana produkter finns härutöver bestämmelser i annan lagstiftning.

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter