Ordlista

Lag (1996:242) om domstolsärenden

 Lag (1996:242) om domstolsärenden – Lag (1996:242) om domstolsärenden reglerar handläggningen i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen av sådana rättsvårdsärenden som skall tas upp av en tingsrätt och som inte skall handläggas enligt rättegångsbalken.

Lag (1996:242) om domstolsärenden