Jugoslavientribunalen

Jugoslavientribunalen –   Den 25 maj 1993 beslutade FN:s säkerhetsråd att inrätta en tillfällig tribunal för lagföring av personer som är ansvariga för allvarliga brott mot internationell humanitär rätt begångna i f.d. Jugoslavien från och med 1 januari 1991. Domstolens namn är International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY. Tribunalen har sitt säte i Haag och har jurisdiktion över fyra typer av brott: Allvarliga överträdelser av 1949 års Genèvekonventioner, kränkningar av krigets lagar eller sedvanerätt, folkmord samt brott mot mänskligheten.

Källa: Regeringskansliet

Läs mer om Jugoslavientribunalen


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *