Permanenta skiljedomstolen

Permanenta skiljedomstolen –  I 1899 års konvention om fredligt lösande av internationella tvister intogs en bestämmelse om att inrätta en permanent institution för att möjliggöra för inrättandet av skiljedomstolar. Den permanenta skiljedomstolen inrättades 1900 och började verka 1902. Den har sitt säte i Haag. Domstolen har jurisdiktion över alla ärenden som hänförs till den genom ett avtal mellan de berörda staterna. Juristerna som finns i panelen i PCA utses av de stater som medverkar i skiljedomstolen och varje stat får utnämna fyra jurister som då blir ledamöter av PCA.

Källa:  Regeringskansliet

Besök Permanenta Skiljedomstolen.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *