Ordlista

Lag (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2001:558) om vägtrafikregisterLag (2001:558) om vägtrafikregister innehåller bestämmelser om registrering av uppgifter om personer samt om motordrivna fordon och släpfordon i ett vägtrafikregister.

Lag (2001:558) om vägtrafikregister