Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft –  I förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft enligt 5 kap. miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna avser dels föroreningsnivåer som inte får överskridas eller som får överskridas endast i viss angiven utsträckning, dels föroreningsnivåer som inte bör överskridas. För båda normtyperna finns bestämmelser om skyldigheter att vidta åtgärder om en föroreningsnivå överskrids eller riskerar att överskridas. Dessa skyldigheter gäller utöver vad som följer av 5 kap. miljöbalken.

Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *