Ordlista

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. innehåller bestämmelser om skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken. I förordningen finns också bestämmelser om vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken och om föreläggande om stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken. 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.