Ordlista

Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildningFörordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning reglerar kommunal vuxenutbildning utöver vad som föreskrivs i skollagen.

Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning