Ordlista

Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifterMiljösanktionsavgift är en administrativ avgift som efter beslut tas ut för miljööverträdelser i enlighet med förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter