Ordlista

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningarFörordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar gäller miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar enligt 6 kap. miljöbalken.

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar