Ordlista

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll – Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen som har skyldighet att följa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll