Ordlista

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd – För att Högsta domstolen skall pröva hovrättens dom eller slutliga beslut i mål eller ärende som har väckts vid tingsrätt krävs prövningstillstånd.

Prövningstillstånd får meddelas endast om avgörandet kan bli vägledande för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl för prövning.