Ordlista

PPM

PPMPPM (Premiepensionsmyndigheten) har till uppgift att administrera premiepensionssystemet som är en del av den allmänna pensionen. Myndigheten hanterar pensionsspararnas premiepensionskonton, beslutar om utbetalning av premiepension och förvaltar pengar som placeras i premiepensionssystemets traditionella försäkring.