Ordlista

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning  – Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning reglerar betalningsföreläggande, vanlig handräckning och särskild handräckning

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning