Ordlista

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Lag (2003:778) om skydd mot olyckorLagen (2003:778) om skydd mot olyckor syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor