Ordlista

Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetensLagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens innehåller bestämmelser om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför transporter med vissa motorfordon (yrkesförarkompetens). Vidare innehåller lagen bestämmelser om utbildning för sådan kompetens. 

Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens