Lag (2008:990) om företagshypotek

Lag (2008:990) om företagshypotek – Ett företagshypotek är en säkerhet för fordring i en näringsidkares lösa egendom (exempelvis varulager eller maskiner). Företagshypoteket uppkommer genom att företagsinteckning registreras varefter näringsidkaren överlämnar ett företagshypoteksbrev till långivaren.

Lag (2008:990) om företagshypotek 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *