Ordlista

Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion

Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion – En näringsidkare med betalningssvårigheter kan efter domstolsbeslut ges möjlighet att rekonstruera sin verksamhet. Rätten utser en rekonstruktör som ska undersöka om verksamheten kan förändras så att lönsamhet kan uppnås. Rekonstruktören ska även undersöka om det finns förutsättningar för en uppgörelse med fordringsägarna s.k ackord. 

Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion