Ordlista

Lag (1994:260) om offentlig anställning

Lag (1994:260) om offentlig anställningLag (1994:260) om offentlig anställning reglerar anställningen för de som arbetar för staten och i viss mån för de som arbetar för kommuner.

Lag (1994:260) om offentlig anställning