Ordlista

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringLag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring reglerar den typ av försäkringar som har till syfte att utdela ersättning till personer som ofrivilligt förlorat sitt arbete.  

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring