Ordlista

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader – Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat.

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader