Ordlista

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden – Huvudsyftena med lagen om värdepappersmarknaden är att främja ökad konkurrens på de europeiska värdepappersmarknaderna, stärkt tillsyn och ett gott skydd för dem som investerar i finansiella produkter.

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden