Medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen Medbestämmandelagen (MBL) har som syfte att ge arbetstagarparten medinflytande och medbestämmande i viktiga frågor. Medbestämmandelagen innehåller regler om förhandlingsrätt, föreningsrätt samt arbetstagarens rätt till information och medbestämmande.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *