Ordlista

Avtalslagen

AvtalslagenAvtalslagen (1915:218) reglerar hur man ingår ett avtal och vad som händer om någon av parterna bryter mot avtalet. Avtalslagen kompletteras av köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Läs mer om avtalslagen i Svensk författningssamling:

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område