Gravationer

Gravationer – Benämning på sådant som belastar en fastighet, som exempelvis servitut, nyttjanderätter eller pantbrev. Läs mer om fastighetsrätt!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *