Inskrivningsregister

Inskrivningsregister – Ett register över vem som äger en fastighet och vilka avtalsservitut, nyttjanderätter och inteckningar som belastar fastigheten.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.