Bygglov

Bygglov – Rätt att bygga, riva eller utföra vissa markåtgärder. Bygglov ges av kommunens byggnadsnämnd. Läs mer om bygglov och förhandsbesked på Boverkets hemsida!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *