Arbetsgivaransvar

Arbetsgivaransvar – Arbetsgivares ekonomiska ansvar för skada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.