Ambassadör

Ambassadör – Diplomatiskt sändebud och del av ett lands utrikesrepresentation. Ambassadören är tillika chef för ambassaden och enligt Wienkonventionen om diplomatiska relationer (1961) en diplomat av högsta rang.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *