Ordlista

Allmänna förvaltningsdomstolar

Allmänna förvaltningsdomstolar – Till de allmänna förvaltningsdomstolarna hör förvaltningsrätt, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. De allmänna förvaltningsdomstolarnas uppgift är att lösa tvister mellan den enskilde och det allmänna, exempelvis stat och kommun.